ELS NOSTRES PRINCIPIS

Liberalisme

El principi de lliure mercat és l’únic ordre social i econòmic compatible amb les llibertats individuals i amb el progrés moral i material de les persones.

Catalanisme

Prioritzem i defensem la identitat de Catalunya, construïda sobre la llengua, la
cultura, la història i les institucions que li són pròpies i especialment sobre la voluntat de catalanitat.

Humanisme

És la persona la que, a través del seu esforç, responsabilitat i capacitat de superació, està en condicions de fer aquelles aportacions que millor convenen als interessos de la societat en el seu conjunt.


UN PARTIT NOU, UN NOU ESTIL

A Lliures hem forjat un nou conjunt de quadres polítics i enviem un missatge d’esperança als catalans, no de melangia respecte al passat

Antoni Fernàndez Teixidó

Fes la teva aportació al partit!


LLIURES A LES XARXES