El dia dels treballadors

Carlos Morato Roig

Avui, 1 de maig, celebrem el dia dels treballadors. No obstant, la taxa d’atur actual a Catalunya és del 12,2%. A finals de 2017 el salari mig a Catalunya va caure per primera vegada, després de deu anys de creixement. El sistema de pensions es troba en una situació plenament fallida i ja s’estan plantejant nous impostos per poder fer que sigui un sistema sostenible.

Les decisions polítiques ens duen a una situació de plena regulació i d’encariment de la vida del ciutadans de Catalunya. L’1 de maig que nosaltres, des de Lliures, reivindiquem, és aquell que promou l’abaratiment en les contractacions, per tal que les empreses puguin oferir més llocs de treball i amb millors condicions; que lluiti per la baixada d’impostos i cotitzacions, amb l’objectiu que els treballadors puguin tenir més diners a la butxaca i deixin de destinar gran part del sou a les arques públiques.

Per altra banda, tampoc ens podem oblidar de que la nostra societat compta amb un gran nombre de treballadors autònoms, els quals han de pagar unes cotitzacions molt elevades mensualment, sense gaudir de les mateixes contraprestacions que els treballadors per compte aliena. Essent un dels motors de l’economia catalana, des de Lliures, avui és el dia de reconèixer la seva enorme tasca.

El sistema de pensions pel qual volem treballar és aquell que promou la capitalització individual, que permet a cada individu la lliure planificació de la seva jubilació. És incontestable que l’actual model de repartiment és totalment insostenible per diverses raons: demografia, taxa d’ocupació i qualitat de salaris. Tots aquells ciutadans que avui treballen, el dia de demà es trobaran que no podran ingressar cap tipus de pensió si no reformem l’actual sistema intervencionista i gens liberal.

En definitiva, des de Lliures promovem un dia del treballador que tingui com a principi fonamental la llibertat. Defensem un model laboral flexible, per contra de la rigidesa vigent; un sistema que permeti als treballadors disposar de sous més elevats, reduint els costos a les empreses. Propugnem un sistema en què els autònoms paguin unes cotitzacions d’acord als seus ingressos i corresponents contraprestacions, així com un baix model impositiu que permeti promoure la contractació. I, per últim, un sistema de pensions que garanteixi a les properes generacions disposar d’uns ingressos quan arribi la seva jubilació.