Comunicat Els Lliures – Elecció del nou President del Govern espanyol

Els Lliures acull amb desconfiança el canvi de govern espanyol tot celebrant que la corrupció, per fi, tingui preu polític i conseqüències dràstiques.

El president Sánchez no ens transmet ni seguretat ni confiança perquè les seves paraules segueixen dedicades a la confrontació política de mínim recorregut; no li hem sentit encara ni una sola proposta per resoldre la situació que vivim a Catalunya ni cap altra que aporti estabilitat a la governança espanyola.

Celebrem que la corrupció sigui castigada en la vida política al més alt nivell. Ens calen institucions fortes en les que el diàleg, el pacte i la negociació tinguin cada cop més protagonisme en detriment de les pràctiques il•legals.

Denotem que la debilitat i la inestabilitat s’instal•la per un temps a les nostres institucions, tant a Catalunya com a l’Estat i a Europa. Els Lliures treballarem per canviar aquesta ingovernabilitat i retornar el prestigi i l’estabilitat a les administracions.

Ens preocupa que aquest conjunt d’incerteses polítiques a tots nivells afectin en negatiu a la vida dels ciutadans. En aquest sentit, serem lleials a la representativitat dels diferents governs però els exhortem decididament a que abandonin la política ficció i treballin per l’estabilitat institucional, econòmica i social de Catalunya i d’Espanya.