Lliures

 • Lliures és un nou moviment polític català d’inspiració liberal i humanista.
 • Lliures és una proposta de centre polític que sorgeix per donar veu a aquelles persones que actualment no se senten representades.
 • Lliures no és l’escissió ni la continuació de cap de les formacions polítiques del passat.
 • Lliures s’emmarca dins de la tradició política dels partits liberals del centre i nord d’Europa.
 • Lliures l’integren persones provinents de tots els àmbits i sectors professionals.
 • Lliures respecta la independència de pensament i de criteri dels seus membres.

Pensament

 • Pensem que les persones tenen dret a prendre lliurement les seves decisions, tant en l’àmbit personal com l’econòmic.
 • Creiem en el lliure mercat com a font de generació de riquesa i de benestar. Per aquest motiu, defensem un estat simple i eficient que permeti el lliure desenvolupament de les persones i el creixement econòmic. El paper de l’administració ha de ser subsidiari i no ha d’inhibir ni substituir les iniciatives personals ni col•lectives.
 • Considerem que és necessari que el catalanisme defensi els principis liberals i recuperi el seu àmbit d’influència a les institucions. El procés independentista no ha assolit cap dels seus objectius i tanmateix ha reforçat les forces d’esquerres i populistes. És hora que dediquem els recursos i esforços a objectius realitzables que permetin la prosperitat de tothom i millorin el nostre autogovern.
 • Som partidaris d’una Unió Europea menys burocràtica i que sigui capaç de donar una resposta comuna i efectiva als grans reptes polítics, econòmics i socials que afrontem.
 • Defensem un debat polític basat en arguments i propostes realistes, que es puguin traduir en plans d’accions concrets i d’eficàcia contrastable.

Objectius

 • Esdevenir una força de govern per a impulsar polítiques liberals.
 • Recuperar la cultura de pacte i d’entesa cordial que permeti una major estabilitat política a Catalunya.
 • Introduir les idees liberals i humanistes en el debat públic.
 • Combatre políticament els populismes de dretes i d’esquerres.